fbpx

PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV

Valoare finantare:

  • Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile acordate unui proiect este de 3.000.000 euro.
  • Alocarea sTabilită pentru apelul de proiecte este de 35.993.816,41 euro, calculat la cursul InforEuro din luna ianuarie 2022 (1 euro=4,9494 lei).

Conditii principale:

  • Proiectul tehnologic inovativ are ca scop încurajarea investițiilor private în CDI, prin creșterea numărului de întreprinderi care urmăresc introducerea inovării în activitatea proprie prin proiecte care dezvoltă produse și/sau procese sau tehnologii noi sau substanțial îmbunătățite, în scopul producției și comercializării, bazate pe cercetare.
  • Această acțiune se adresează întreprinderilor mari, mijlocii sau mici (inclusiv microîntreprinderi) din România cu activitate de cercetare-dezvoltare (CD), dar pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate.

Beneficiari eligibili:

  • Pentru acest apel pot solicita finanțare întreprinderile cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare (clasa CAEN 72), dar pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate.
  • La momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul trebuie să fie înregistrat în România sau într-un stat membru al UE.
  • Sunt considerate întreprinderi entitățile cu personalitate juridică constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau conform prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, sau conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor specifice similare din alte state membre UE.
  • La momentul contractării, solicitantul înregistrat într-un stat membru UE trebuie să fie înregistrat în România în baza prevederilor Legii privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Propunerile de proiect se depun individual de către un singur solicitant întreprindere sau de către un solicitant întreprindere, care este coordonator al proiectului, și una sau maxim două organizații de cercetare partenere, cu care se realizează activități dezvoltare experimentala în colaborare efectivă. Acest al doilea caz îl vom denumi în continuare parteneriat.

Vrei sa obții finanțare ? Noi venim în ajutorul tău.

Completează formularul de mai jos, iar noi te contactăm. 

[contact-form-7 404 "Not Found"]