fbpx

P.N.D.R. 6.4. - INVESTITII IN CREEAREA SI DEZVOLTARE DE ACTIVITATI NEAGRICOLE

Conditii principale:

 • Sediul si punctul de lucru in mediul RURAL;
 • Firma infiintata de mai mult de 3 ani din care in ultimii 2 ani sa fi inregistrat profit;
 • Finantare de 70% (pentru servicii) – 90% (pentru productie), maxim 200.000 Euro
 • Domenii eligibile: productie, servicii.

Valoare finantare:

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis, se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali (100.000 euro în cazul transporturilor)

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70% si se poate majora pana la 90% pentru:

 • solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitarveterinare şi agro‐turism;
 • fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea unor activităţi non

Beneficiari eligibili:

 1. Investitii pentru producerea si comercializarea produselor nonagricole:
 • fabricarea produselor textile, imbracaminte, artciole de marochinarie, articole de hartie si carton;
 • fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 • activitati de prelucrare a produselor lemnoase;
 • Industrie metalurgica, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si echipamente;
 • fabricare produse electrice, electronice.
 1. Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati traditionale nonagricole – olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.);
 2. Investitii legate de furnizarea de servicii:
 • servicii medicale, sociale, sanitar‐veterinare;
 • servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice;
 • servicii de consultanta, contabilitate, audit;
 • activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice ;
 • servicii tehnice, administrative etc.
 1. Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica tip agroturistice, proiecte de activitati de agreement;
 2. Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex: fabricare de peleti si brichete) in vederea comercializarii.

Criterii de eligibilitate:

Să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili:

 • Microîntreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • Întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin submasura;
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata pe baza prezentarii unei documentatii tehnicoeconomice;
 • Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate;
 • Sa demonstreze capacitatea de a asigura cofinantarea investitiei;
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului si daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului.

Activitati eligibile:

 1. Investitii pentru producerea si comercializarea produselor nonagricole:
 • fabricarea produselor textile, imbracaminte, artciole de marochinarie, articole de hartie si carton;
 • fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 • activitati de prelucrare a produselor lemnoase;
 • Industrie metalurgica, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si echipamente;
 • fabricare produse electrice, electronice.
 1. Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati traditionale nonagricole – olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.);
 2. Investitii legate de furnizarea de servicii:
 • servicii medicale, sociale, sanitar‐veterinare;
 • servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice;
 • servicii de consultanta, contabilitate, audit;
 • activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice ;
 • servicii tehnice, administrative etc.
 1. Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica tip agroturistice, proiecte de activitati de agreement;
 2. Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex: fabricare de peleti si brichete) in vederea comercializarii.

Vrei sa obții finanțare ? Noi venim în ajutorul tău.

Completează formularul de mai jos, iar noi te contactăm. 

  Sunt de acord cu termenii și condițiile.