fbpx

P.N.D.R. 6.2

      Conditii principale:

 

 • Sediul si punctul in RURAL;
 • Finantare de 100% de maxim 50.000 sau 70.000 euro (dupa aprobarea proiectului se vireaza 70% din valoarea proiectului, reprezentand avans pentru realizarea investitiei)
 • Domenii eligibile: productie, servicii, sanatate.
 • Firma Nou Infintata

Beneficiari eligibili:

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi non‐agricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
 • Micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi non‐agricole pe care nu le‐au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start‐ups).
 •  Micro‐întreprinderile şi intreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start‐up) trebuie să fie înregistrate şi să‐şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural (atât sediul social, cât şi punctul de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural);

Criterii de eligibilitate:

 • Sa se incadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin submasura;
 • Sediul social si punctul/ punctele de lucru trebuie sa fie situate in spatiul rural, iar activitatea va fi desfasurata in spatiul rural;
 • Implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapă in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

Activitati eligibile:

 • Sprijinul se acorda pentru activitatile prevazute pentru indeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de afaceri. Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi capitalizarea intreprinderii si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Ajutor financiar:

 • Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis si nu va depasi 200.000 euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali si este de 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorarii sprijinului pana la valoarea de 70.000 euro/ proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar‐veterinare si de agroturism.

  Sprijinul se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

  • 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
  • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la încheierea contractului de finanțare.

Vrei sa obții finanțare pentru start-up-ul tău? Noi venim în ajutorul tău.

Completează formularul de mai jos, iar noi te contactăm. 

  Sunt de acord cu termenii și condițiile.