fbpx

MASURA 4.1a – INVESTITII IN EXPLOATATII POMICOLE

Conditii principale:

 • Prin programul P.N.D.R. 4.1a valoarea finantarii difera in functie de dimensiunea fermei si poate incepe de la 100.000 euro si poate ajunge pana la 1.500.000 euro.
 • Intensitatea finantarii nerambursabile:
  • 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru toate tipurile de ferme (mici, medii și mari) și formele asociative
  • 70% în cazul fermelor mici, medii si pentru proiectele ce vizeaza obtinerea de material de plantare fructifer.

Beneficiari eligibili:

A. Fermieri – PFA, II, IF, SRL, SNC, SCS, SA, SCA, Societate agricola
B. Organizații și grupuri de producători și cooperative(societăți cooperative agricole și cooperativelor agricole) care activează în sectorul pomicol și deservesc interesele membrilor.

Criterii de Eligibilitate:

Exploatatia trebuie sa respecte dimensiunile viabile, astfel:

 • In cazul investitiilor care presupun reconversie / infiintare plantatii pomicole / producerea de material de înmulțire/ material de plantare fructifer, dimensiunea economica a exploatatiei agricole trebuie sa fie de 4.000 SO;
 • In cazul investitiilor de achiziții simple, dimensiunea suprafetelor pomicole detinute trebuie sa fie de min. 4.000 SO;
 • In cazul solicitantilor care desfasoara pentru prima data o activitate agricola (solicitantul este inscris cu exploatatia agricola la APIA/ANSVSA de mai putin de 12 luni), dimensiunea economica a exploatatiei va fi cea rezultata in urma investitiei;
 • În cazul înființării çi/sau reconversiei, solicitantul trebuie să utilizeze doar material fructifer din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară;
 • Indiferent de tipul investitiei (modernizare sau infiintare), toti solicitantii se vor inscrie la APIA cu terenul agricol din cadrul exploatatiei, inainte de depunerea cererii de finantare
 • În cazul pepinierelor, solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material fructifer din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară;
 • Investițiile în procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar împreună cu investiții în modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea producției agricole primare), ca și componentă secundară, în scopul adăugării de plus valoare la nivel de fermă (valoarea investitiilor in procesare este < 50% din valoarea eligibila a proiectului) iar minim 70% din materia primă procesată trebuie să provină din exploatația proprie çi / sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative);
 • Investițiile în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii şi în producerea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei sunt eligibile cu condiția ca acestea să reprezinte o componentă secundară într-un proiect ce are ca scop modernizarea/dezvoltarea fermei (< 50% din valoarea eligibila a proiectului);

Cheltuieli Eligibile:

 • Reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru defrișare, materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor, containere generator pompe irigat, sere, solarii, tunele joase, macrotunele
 • Înființarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie; generator pompe irigat, sere, solarii, tunele joase, macrotunele etc.
 • Înființarea çi modernizarea pepinierelor pentru producerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină ;
 • Înființarea, extinderea çi/sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare çi ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul exploatației.
 • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de maşini/utilaje şi echipamente noi, inclusiv echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor, remorci agricole/ tehnologice în limita valorii de piaţă a bunului respectiv;
 • Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, în scopul comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte (autoizoterme cu frig sau fara, rulote si autorulote alimentare);
 • Amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și alte activități de marketing (de exemplu: rulote alimentare, dozatoare de sucuri naturale);
 • Investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor pomicole (creșterea eficienței energetice a clădirilor, achiziționarea de instalații de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatației, anveloparea cladirilor);
 • Împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția, drumuri de exploatare, inclusiv utilităţi şi racordări (în cadrul fermei);
 • Completarea golurilor cu puieți în plantațiile de pomi și arbuști (replantare);
 • Conformarea cu standardele UE, în cazul menționat în 17 (5), din R. 1305/2013;
 • Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci;

Vrei sa obții finanțare ? Noi venim în ajutorul tău.

Completează formularul de mai jos, iar noi te contactăm. 

  Sunt de acord cu termenii și condițiile.